Jaunumi

  • PASAŽIERU IEVĒRĪBAI!!!

    No 2019. gada 1. janvāra noteikti jauni braukšanas tarifi. Valsts SIA „Autotransporta direkcija” ir precizējusi un noteikusi jaunus braukšanas maksas tarifus vairākos reģionālās vietējās nozīmes autobusu maršrutos, nosakot minimālo braukšanas maksu sekojošos apmēros:
  • PASAŽIERU IEVĒRĪBAI!!!

    Ar 2018. gada 1. decembri tiek izmainīts autobusa maršruta Nr. 7560 “Daugavpils – Aglona – Dagda – Daugavpils” kustības saraksts:
  • PASAŽIERU IEVĒRĪBAI!!!

    Ar 2018. gada 1. novembri līdz 2019. gada 31. martam tiek izmainīts autobusa maršruta Nr. 6176 “Daugavpils – Degtjarka” kustības saraksts: