Iepirkumi

 • SIA „Daugavpils autobusu parks” „Sauszemes transportlīdzekļu brīvprātīgās (KASKO) apdrošināšanas pakalpojumu sniegšana” (2018/2)

  Iepirkuma identifikācijas Nr.: DAP 2018/11
  Iepirkuma priekšmeta īss apraksts: KASKO apdrošināšana
  Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: īdz 30.08.2018. plkst. 12:00
  Pasūtītāja nosaukums: SIA “Daugavpils autobusu parks”
  Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr.: 41503007196
  Adrese: Kārklu iela 24 Daugavpilī
  Tālrunis: 65429245
  Fakss: 65429245
  Kontaktpersona: Olga Korobkova
  Dokumentācija:

  KASKO_apdr18-2.pdf

 • Par smērvielu piegādi (2018)

  Iepirkuma identifikācijas Nr.: DAP 2018/10
  Iepirkuma priekšmeta īss apraksts: Iepirkuma priekšmets – smērvielas
  Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: līdz 28.08.2018. plkst. 13:00
  Pasūtītāja nosaukums: SIA "Daugavpils autobusu parks"
  Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr.: 41503007196
  Adrese: Kārklu iela 24, Daugavpilī
  Tālrunis: 65429245
  Fakss: 65429245
  Kontaktpersona: Bernardins Užulis
  Dokumentācija:

  Smervielu nolikums 2018.pdf
  Smervielu nolikums 2018 (papildin.).pdf

  Grozījumi dokumentācijā:

  Papildināt iepirkuma “PAR SMĒRVIELU PIEGĀDI”, ident. Nr. DAP 2018/10, tehnisko specifikāciju ar 9.punktu sekojošā redakcijā:

  9.         Pieteikumu atvēršanā drīkst piedalīties visi pretendenti vai to pilnvarotie pārstāvji. Pretendentu pārstāvjiem, kuri piedalās pieteikumu atvēršanas sēdē, jāiesniedz pilnvara vai cits dokuments, kas apliecina viņa tiesības pārstāvēt pretendentu.
  Pasūtītājs atklātajā sēdē veic Pretendentu atlasi, tehnisko piedāvājumu atbilstības pārbaudi un pieteikumu vērtēšanu.
  Piedaloties iepirkuma pieteikumu izskatīšanā pretendentam ir tiesības mutiski izmainīt savā pieteikumā noradīto preces cenu uz zemāko.
  Pasūtītājs izskatās piedāvājumus (rakstiskus un mutiskus) un izvēlas piedāvājumu ar viszemāko cenu pēc katras pozīcijas.

 • Par riepu piegādi (2018)

  Iepirkuma identifikācijas Nr.: DAP 2018/09
  Iepirkuma priekšmeta īss apraksts: Iepirkuma priekšmets - riepas
  Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: līdz 24.08.2018. plkst. 11:00
  Pasūtītāja nosaukums: SIA "Daugavpils autobusu parks"
  Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr.: 41503007196
  Adrese: Kārklu iela 24, Daugavpilī
  Tālrunis: 65429245
  Fakss: 65429245
  Kontaktpersona: Bernardins Užulis
  Dokumentācija:

  dap_RIEPAS-2018.pdf

 • Par akumulatoru piegādi (2018)

  Iepirkuma identifikācijas Nr.: DAP 2018/08
  Iepirkuma priekšmeta īss apraksts: Iepirkuma priekšmets – automobiļu akumulatori
  Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: līdz 24.08.2018. plkst. 10:00
  Pasūtītāja nosaukums: SIA "Daugavpils autobusu parks"
  Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr.: 41503007196
  Adrese: Kārklu iela 24, Daugavpilī
  Tālrunis: 65429245
  Fakss: 65429245
  Kontaktpersona: Bernardins Užulis
  Dokumentācija:

  dap_AKB-2018.pdf

 • Lizinga pakalpojumi (2018) 1

  Iepirkuma identifikācijas Nr.: DAP 2018/07
  Iepirkuma priekšmeta īss apraksts: Finanšu līzinga pakalpojumi jaunu autobusu (7 gab.) iegādei
  Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: līdz 2018.gada 21.augustam, plkst.10:00
  Pasūtītāja nosaukums: SIA „Daugavpils autobusu parks”
  Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr.: 41503007196
  Adrese: Kārklu iela 24 Daugavpilī
  Tālrunis: 65429245
  Fakss: 65429245
  Dokumentācija:

  Lizings-2018 (01).pdf

 • Veselības apdrošināšanas pakalpojumi SIA „Daugavpils autobusu parks” darbiniekiem (2018)

  Iepirkuma identifikācijas Nr.: DAP-2018/06
  Iepirkuma priekšmeta īss apraksts: Veselības apdrošināšanas pakalpojumi SIA „Daugavpils autobusu parks” darbiniekiem
  Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: līdz 27.06.2018., plkst. 11:00
  Pasūtītāja nosaukums: SIA “Daugavpils autobusu parks”
  Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr.: 41503007196
  Adrese: Kārklu iela 24, Daugavpilī
  Tālrunis: 65429245
  Fakss: 65429245
  Kontaktpersona: Olga Korobkova
  Dokumentācija:

  Veselibas apdr-2018.pdf

  Uzvarētāja nosaukums: Balta AAS
 • Revidenta pakalpojumi-2018

  Iepirkuma identifikācijas Nr.: DAP 2018/05
  Iepirkuma priekšmeta īss apraksts: Revīzijas veikšana un zvērināta revidenta atzinuma sniegšana par SIA „Daugavpils autobusu parks” 2018. gada pārskatu
  Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: līdz 30.maijam, plkst.10:00
  Pasūtītāja nosaukums: SIA „Daugavpils autobusu parks”
  Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr.: 41503007196
  Adrese: Kārklu iela 24, LV-5403 Daugavpilī
  Tālrunis: 65429245
  Fakss: 65429245
  Kontaktpersona: Irina Nikolajenko, talr. Nr.: 65440950
  Dokumentācija:

  Revidenta pakalpojumi-2018.pdf

  Uzvarētāja nosaukums: Pārtraukts
 • POS termināla pakalpojuma iegāde

  Iepirkuma identifikācijas Nr.: DAP 2018/04
  Iepirkuma priekšmeta īss apraksts: POS termināla pakalpojuma iegāde
  Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: līdz 2018. gada 25. aprīlim plkst. 10:00
  Pasūtītāja nosaukums: SIA “Daugavpils autobusu parks”
  Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr.: 41503007196
  Adrese: Kārklu iela 24 Daugavpilī
  Tālrunis: 65429245
  Fakss: 65429245
  Dokumentācija:

  POS terminals CA.pdf

  Uzvarētāja nosaukums: "Swedbank" AS
 • SIA „Daugavpils autobusu parks” „Sauszemes transportlīdzekļu brīvprātīgās (KASKO) apdrošināšanas pakalpojumu sniegšana” (2018/1)

  Iepirkuma identifikācijas Nr.: DAP 2018/03
  Iepirkuma priekšmeta īss apraksts: KASKO apdrošināšana
  Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: līdz 22.03.2018. plkst. 12:00
  Pasūtītāja nosaukums: SIA “Daugavpils autobusu parks”
  Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr.: 41503007196
  Adrese: Kārklu iela 24 Daugavpilī
  Tālrunis: 65429245
  Fakss: 65429245
  Kontaktpersona: Olga Korobkova
  Dokumentācija:

  KASKO_apdr18-1.pdf

  Uzvarētāja nosaukums: AAS "BTA"
 • Cenu aptauja “Jauna autobusa iegāde SIA „Daugavpils autobusu parks” vajadzībām”

  Iepirkuma identifikācijas Nr.: DAP 2018/02
  Iepirkuma priekšmeta īss apraksts: Cenu aptauja “Jauna autobusa M3 iegāde SIA “Daugavpils autobusu parks” vajadzībām”
  Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: līdz 09.03.2018. plkst.15:00
  Pasūtītāja nosaukums: SIA „Daugavpils autobusu parks”
  Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr.: 41503007196
  Adrese: Kārklu iela 24 Daugavpilī
  Tālrunis: 65429245
  Fakss: 65429245
  Kontaktpersona: Vjačeslavs Majevskis
  Dokumentācija:

  Autobuss_M3-cenu aptauja-2018(1).pdf

 • Par SIA “Daugavpils autobusu parks” sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu (2018)

  Iepirkuma identifikācijas Nr.: DAP 2018/01
  Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: līdz 2018. gada 23. februārim plkst. 11:00
  Pasūtītāja nosaukums: SIA „Daugavpils autobusu parks”
  Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr.: 41503007196
  Adrese: Kārklu iela 24 Daugavpilī
  Tālrunis: 65429245
  Fakss: 65429245
  Kontaktpersona: Olga Korobkova
  Dokumentācija:

  OCTA-2018_nolikums.pdf

  Uzvarētāja nosaukums: Balta AAS
 • Jauno autobusu iegāde 2017

  Iepirkuma identifikācijas Nr.: DAP 2017/21
  Iepirkuma priekšmeta īss apraksts: Jauno autobusu iegāde SIA „Daugavpils autobusu parks”
  Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: līdz 2017.gada 28.decembrim plkst.15:00
  Pasūtītāja nosaukums: SIA “Daugavpils autobusu parks”
  Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr.: 41503007196
  Adrese: Kārklu iela 24, Daugavpilī
  Tālrunis: 65429245
  Fakss: 65429245
  Kontaktpersona: Vjačeslavs Majevskis
  Dokumentācija:

  Autobusu-K1_piegade-2017.pdf

  Uzvarētāja nosaukums: Domenikss, SIA
 • SIA „Daugavpils autobusu parks” „Sauszemes transportlīdzekļu brīvprātīgās (KASKO) apdrošināšanas pakalpojumu sniegšana”

  Iepirkuma identifikācijas Nr.: DAP 2017/20
  Iepirkuma priekšmeta īss apraksts: KASKO apdrošināšana
  Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: līdz 06.12.2017. plkst. 15:00
  Pasūtītāja nosaukums: SIA “Daugavpils autobusu parks”
  Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr.: 41503007196
  Adrese: Kārklu iela 24 Daugavpilī
  Tālrunis: 65429245
  Fakss: 65429245
  Kontaktpersona: Olga Korobkova
  Dokumentācija:

  KASKO_apdr17-5.pdf

  Uzvarētāja nosaukums: Inter Risk AAS
 • Bīstamo atkritumu (nolietotas riepas) izvēšana

  Iepirkuma identifikācijas Nr.: DAP 2017/19
  Iepirkuma priekšmeta īss apraksts: Bīstamo atkritumu (nolietotas riepas) izvēšana
  Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: līdz 2017. gada 15. decembrim plkst. 15:00
  Pasūtītāja nosaukums: SIA "Daugavpils autobusu parks"
  Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr.: 41503007196
  Adrese: Kārklu iela 24, Daugavpilī
  Tālrunis: 65429245
  Fakss: 65429245
  Kontaktpersona: Bernardinš Užulis, tālr. 65429245
  Dokumentācija:

  Bist_atkrit.-RIEPAS-a.pdf

  Uzvarētāja nosaukums: SIA Eco Baltia vide
 • SIA „Daugavpils autobusu parks” „Sauszemes transportlīdzekļu brīvprātīgās (KASKO) apdrošināšanas pakalpojumu sniegšana”

  Iepirkuma identifikācijas Nr.: DAP 2017/18
  Iepirkuma priekšmeta īss apraksts: KASKO apdrošināšana
  Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: līdz 22.11.2017. plkst. 13:00
  Pasūtītāja nosaukums: SIA “Daugavpils autobusu parks”
  Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr.: 41503007196
  Adrese: Kārklu iela 24 Daugavpilī
  Tālrunis: 65429245
  Fakss: 65429245
  Kontaktpersona: Olga Korobkova
  Dokumentācija:

  KASKO_apdr17-4.pdf

  Uzvarētāja nosaukums: Inter Risk AAS
 • Ugunsdrošības signalizācijas sistēmas darbspējas atjaunošana SIA „Daugavpils autobusu parks” Krāslavas filiāles remontdarbnīcās

  Iepirkuma identifikācijas Nr.: DAP 2017/17
  Iepirkuma priekšmeta īss apraksts: SIA „Daugavpils autobusu parks” ugunsdrošības signalizācijas sistēmas atjaunošana, tehniskā projekta izstrāde un pieslēgšana signalizācijas pultam objektā Rīgas iela 55, Krāslavā
  Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: līdz 2017. gada 25. oktobrim plkst. 10:00
  Pasūtītāja nosaukums: SIA "Daugavpils autobusu parks"
  Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr.: 41503007196
  Adrese: Kārklu iela 24, Daugavpilī
  Tālrunis: 65429245
  Fakss: 65429245
  Kontaktpersona: Bernardins Užulis, tālr. 65429245
  Dokumentācija:

  Ugunsdrosibas signalizacijas sistema ATK.pdf

  Uzvarētāja nosaukums: -
 • Revidenta pakalpojumi-2017

  Iepirkuma identifikācijas Nr.: DAP 2017/16
  Iepirkuma priekšmeta īss apraksts: Revīzijas veikšana un zvērināta revidenta atzinuma sniegšana par SIA „Daugavpils autobusu parks” 2017. gada pārskatu
  Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: līdz 2017.gada 30.oktobrim, plkst.10:00
  Pasūtītāja nosaukums: SIA „Daugavpils autobusu parks”
  Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr.: 41503007196
  Adrese: Kārklu iela 24, LV-5403 Daugavpilī
  Tālrunis: 65429245
  Fakss: 65429245
  Kontaktpersona: Irina Nikolajenko, talr. Nr.: 65440950
  Dokumentācija:

  Revidenta pakalpojumi-2017.pdf

  Uzvarētāja nosaukums: SIA "DOMA AUDITS"
  Uzvarētāja cena: € 1 100,-
 • Ugunsdrošības signalizācijas sistēmas darbspējas atjaunošana SIA „Daugavpils autobusu parks” Krāslavas filiāles remontdarbnīcās

  Iepirkuma identifikācijas Nr.: DAP 2017/15
  Iepirkuma priekšmeta īss apraksts: SIA „Daugavpils autobusu parks” ugunsdrošības signalizācijas sistēmas atjaunošana, tehniskā projekta izstrāde un pieslēgšana signalizācijas pultam objektā Rīgas iela 55, Krāslavā
  Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: līdz 2017. gada 22. septembrim plkst. 10:00
  Pasūtītāja nosaukums: SIA "Daugavpils autobusu parks"
  Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr.: 41503007196
  Adrese: Kārklu iela 24, Daugavpilī
  Tālrunis: 65429245
  Fakss: 65429245
  Kontaktpersona: Bernardins Užulis, tālr. 65429245
  Dokumentācija:

  Ugunsdrosibas signalizacijas sistema.pdf

  Uzvarētāja nosaukums: -
 • Bīstamo atkritumu (nolietotas riepas) izvēšana

  Iepirkuma identifikācijas Nr.: DAP 2017/14
  Iepirkuma priekšmeta īss apraksts: Bīstamo atkritumu (nolietotas riepas) izvēšana
  Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: līdz 2017.gada 25.septembrim plkst.10:00
  Pasūtītāja nosaukums: SIA "Daugavpils autobusu parks"
  Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr.: 41503007196
  Adrese: Kārklu iela 24, Daugavpilī
  Tālrunis: 65429245
  Fakss: 65429245
  Kontaktpersona: Bernardinš Užulis, tālr. 65429245
  Dokumentācija:

  Bist_atkrit.-RIEPAS.pdf

  Uzvarētāja nosaukums: -
 • Par smērvielu piegādi (2017)

  Iepirkuma identifikācijas Nr.: DAP 2017/12
  Iepirkuma priekšmeta īss apraksts: Iepirkuma priekšmets – smērvielas
  Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: līdz 2017. gada 7. augustam plkst. 12:00
  Pasūtītāja nosaukums: SIA "Daugavpils autobusu parks"
  Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr.: 41503007196
  Adrese: Kārklu iela 24, Daugavpilī
  Tālrunis: 65429245
  Fakss: 65429245
  Kontaktpersona: Bernardins Užulis
  Dokumentācija:

  Smervielu nolikums 2017.pdf

  Grozījumi dokumentācijā:

  Pēc pretendentu pieprasījumiem cenu aptaujai piedāvājumu iesniegšanas termiņš  tiek pagarināts līdz 2017. gada 10. augustam plkst. 12:00.

  Pēc pretendentu pieprasījumiem cenu aptaujai piedāvājumu iesniegšanas termiņš  tiek pagarināts līdz 2017. gada 11. augustam plkst. 12:00.

  Uzvarētāja nosaukums: SIA VAMotors, SIA Alta Serviss, SIA Ekvalat, SIA Latakko, SIA Samalin
 • SIA „Daugavpils autobusu parks” „Sauszemes transportlīdzekļu brīvprātīgās (KASKO) apdrošināšanas pakalpojumu sniegšana”

  Iepirkuma identifikācijas Nr.: DAP 2017/13
  Iepirkuma priekšmeta īss apraksts: KASKO apdrošināšana
  Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: līdz 30.08.2017. plkst. 12:00
  Pasūtītāja nosaukums: SIA “Daugavpils autobusu parks”
  Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr.: 41503007196
  Adrese: Kārklu iela 24 Daugavpilī
  Tālrunis: 65429245
  Fakss: 65429245
  Kontaktpersona: Olga Korobkova
  Dokumentācija:

  KASKO_apdr17-3.pdf

  Uzvarētāja nosaukums: Inter Risk AAS
 • Metāllūžņu realizācija

  Iepirkuma identifikācijas Nr.: DAP 2017/11
  Iepirkuma priekšmeta īss apraksts: Iepirkt no SIA „Daugavpils autobusu parks” metāllūžņus (nojaukti autobusi, a/m)
  Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: līdz š.g. 15. augustam plkst. 10:00
  Pasūtītāja nosaukums: SIA „Daugavpils autobusu parks”
  Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr.: 41503007196
  Adrese: Kārklu iela 24, LV-5403 Daugavpilī
  Tālrunis: 65429245
  Fakss: 65429245
  Kontaktpersona: Bernardins Užulis, tālr.: 29535270
  Dokumentācija:

  Metal_real-6.pdf

  Uzvarētāja nosaukums: SIA Latgales metāls
 • Par tiesībām noslēgt vispārīgo vienošanos par degvielas piegādi (2017)

  Iepirkuma identifikācijas Nr.: DAP 2017/08
  Iepirkuma priekšmeta īss apraksts: Dīzeļdegvielas un benzīna piegāde SIA “Daugavpils autobusu parks” vajadzībām ar piegādātāja transportu, CPV kods 09000000-3, vispārīgās vienošanās darbības laikā.
  Paredzamā līgumcena: 1 100 000,- EUR
  Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: līdz 2017. gada 25. augustā, plkst. 10:00
  Pasūtītāja nosaukums: SIA "Daugavpils autobusu parks"
  Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr.: 41503007196
  Adrese: Kārklu iela 24, Daugavpilī
  Tālrunis: 65429245
  Fakss: 65429245
  Kontaktpersona: Olga Korobkova
  Dokumentācija:

  DAP atklatas proceduras NOLIKUMS-2017.pdf

  Uzvarētāja nosaukums: SIA Latvijas nacionālā naftas kompānija, SIA Euro Energo Company, SIA INGRID A, SIA Pirmas
 • Par riepu piegādi (2017)

  Iepirkuma identifikācijas Nr.: DAP 2017/10
  Iepirkuma priekšmeta īss apraksts: Iepirkuma priekšmets - riepas
  Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: līdz 2017. gada 31. jūlijam plkst. 12:00
  Pasūtītāja nosaukums: SIA "Daugavpils autobusu parks"
  Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr.: 41503007196
  Adrese: Kārklu iela 24, Daugavpilī
  Tālrunis: 65429245
  Fakss: 65429245
  Kontaktpersona: Bernardins Užulis
  Dokumentācija:

  dap_RIEPAS-2017.pdf

  Uzvarētāja nosaukums: SIA Juva, SIA Latakko Serviscentrum Tikls
 • Par akumulatoru piegādi (2017)

  Iepirkuma identifikācijas Nr.: DAP 2017/09
  Iepirkuma priekšmeta īss apraksts: Iepirkuma priekšmets – automobiļu akumulatori
  Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: līdz š.g. 31. jūlijam plkst. 10:00
  Pasūtītāja nosaukums: SIA "Daugavpils autobusu parks"
  Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr.: 41503007196
  Adrese: Kārklu iela 24, Daugavpilī
  Tālrunis: 65429245
  Fakss: 65429245
  Kontaktpersona: Bernardins Užulis
  Dokumentācija:

  dap_AKB-2017.pdf

  Uzvarētāja nosaukums: SIA Latakko Serviscentrum Tikls
 • Metāllūžņu realizācija

  Iepirkuma identifikācijas Nr.: DAP 2017/07
  Iepirkuma priekšmeta īss apraksts: Iepirkt no SIA „Daugavpils autobusu parks” metāllūžņus (nojaukti autobusi, a/m)
  Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: līdz 11.07.2017. plkst. 10:00
  Pasūtītāja nosaukums: SIA „Daugavpils autobusu parks”
  Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr.: 41503007196
  Adrese: Kārklu iela 24, LV-5403 Daugavpilī
  Tālrunis: 65429245
  Fakss: 65429245
  Kontaktpersona: V.Majevskis, tālr. 29907667
  Dokumentācija:

  Metal_real-5.pdf

  Uzvarētāja nosaukums: -
 • Veselības apdrošināšanas pakalpojumi SIA „Daugavpils autobusu parks” darbiniekiem (2017)a

  Iepirkuma identifikācijas Nr.: DAP-2017/06
  Iepirkuma priekšmeta īss apraksts: Veselības apdrošināšanas pakalpojumi SIA „Daugavpils autobusu parks” darbiniekiem
  Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: līdz 29.06.2017., plkst. 12:00
  Pasūtītāja nosaukums: SIA “Daugavpils autobusu parks”
  Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr.: 41503007196
  Adrese: Kārklu iela 24, Daugavpilī
  Tālrunis: 65429245
  Fakss: 65429245
  Kontaktpersona: Olga Korobkova
  Dokumentācija:

  Veselibas apdr-2017a.pdf

  Grozījumi dokumentācijā:

  Jautājums:
  Lūdzu noprecizējiet par papildprogrammām:

  Programma Medikamenti 150 EUR ar atlaidi 50%, tas ir apdrošinājuma summa vai atlīdzību limits?
  Programma zobārstniecība 300 EUR ar atlaidi 70%, tas ir apdrošinājuma summa vai atlīdzību limits?

  Atbilde:
  Programma Medikamenti 150 EUR ar atlaidi 50%, apdrošinājuma summa ir 150 EUR.
  Programma zobārstniecība 300 EUR ar atlaidi 70%, apdrošinājuma summa ir 300 EUR.

  Uzvarētāja nosaukums: Balta AAS
 • Veselības apdrošināšanas pakalpojumi SIA „Daugavpils autobusu parks” darbiniekiem (2017)

  Iepirkuma identifikācijas Nr.: DAP-2017/05
  Iepirkuma priekšmeta īss apraksts: Veselības apdrošināšanas pakalpojumi SIA „Daugavpils autobusu parks” darbiniekiem
  Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: līdz 21.06.2017., plkst. 12:00
  Pasūtītāja nosaukums: SIA “Daugavpils autobusu parks”
  Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr.: 41503007196
  Adrese: Kārklu iela 24, Daugavpilī
  Tālrunis: 65429245
  Fakss: 65429245
  Kontaktpersona: Olga Korobkova
  Dokumentācija:

  Veselibas apdr-2017.pdf

  Uzvarētāja nosaukums: Iepirkuma procedūra tiek pārtraukta
 • SIA „Daugavpils autobusu parks” „Sauszemes transportlīdzekļu brīvprātīgās (KASKO) apdrošināšanas pakalpojumu sniegšana”

  Iepirkuma identifikācijas Nr.: DAP 2017/04
  Iepirkuma priekšmeta īss apraksts: KASKO apdrošināšana
  Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: līdz 12.04.2017. plkst. 12:00
  Pasūtītāja nosaukums: SIA “Daugavpils autobusu parks”
  Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr.: 41503007196
  Adrese: Kārklu iela 24 Daugavpilī
  Tālrunis: 65429245
  Kontaktpersona: Olga Korobkova
  Dokumentācija:

  KASKO_apdr17-2.pdf

  Uzvarētāja nosaukums: Inter Risk AAS
 • SIA „Daugavpils autobusu parks” „Sauszemes transportlīdzekļu brīvprātīgās (KASKO) apdrošināšanas pakalpojumu sniegšana”

  Iepirkuma identifikācijas Nr.: DAP 2017/03
  Iepirkuma priekšmeta īss apraksts: KASKO apdrošināšana
  Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: līdz 22.03.2017. plkst. 12:00
  Pasūtītāja nosaukums: SIA “Daugavpils autobusu parks”
  Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr.: 41503007196
  Adrese: Kārklu iela 24 Daugavpilī
  Tālrunis: 65429245
  Kontaktpersona: Olga Korobkova
  Dokumentācija:

  KASKO_apdr17-1.pdf

  Uzvarētāja nosaukums: Inter Risk AAS
 • Metāllūžņu realizācija

  Iepirkuma identifikācijas Nr.: DAP 2017/02
  Iepirkuma priekšmeta īss apraksts: Iepirkt no SIA „Daugavpils autobusu parks” metāllūžņus (nojaukti autobusi, a/m)
  Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: līdz 31.03.2017. plkst. 10:00
  Pasūtītāja nosaukums: SIA „Daugavpils autobusu parks”
  Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr.: 41503007196
  Adrese: Kārklu iela 24, LV-5403 Daugavpilī
  Tālrunis: 65429245
  Fakss: 65429245
  Kontaktpersona: V.Majevskis, tālr. 29907667
  Dokumentācija:

  Metal_real-4.pdf

  Uzvarētāja nosaukums: SIA Dioffer
 • Par SIA “Daugavpils autobusu parks” sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu (2017)

  Iepirkuma identifikācijas Nr.: DAP 2017/01
  Pasūtītāja nosaukums: SIA „Daugavpils autobusu parks”
  Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr.: 41503007196
  Adrese: Kārklu iela 24 Daugavpilī
  Tālrunis: 65429245
  Fakss: 65429245
  Kontaktpersona: Olga Korobkova
  Dokumentācija:

  OCTA-2017_nolikums.pdf

  Uzvarētāja nosaukums: "Baltikums Vienna Insurance Group" AAS
 • SIA „Daugavpils autobusu parks” „Sauszemes transportlīdzekļu brīvprātīgās (KASKO) apdrošināšanas pakalpojumu sniegšana”

  Iepirkuma identifikācijas Nr.: DAP 2016/16
  Iepirkuma priekšmeta īss apraksts: KASKO apdrošināšana
  Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: līdz 06.12.2016. plkst. 15:00
  Pasūtītāja nosaukums: SIA “Daugavpils autobusu parks”
  Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr.: 41503007196
  Adrese: Kārklu iela 24 Daugavpilī
  Tālrunis: 65429245
  Dokumentācija:

  KASKO_apdr16-4.pdf

  Uzvarētāja nosaukums: "Baltikums Vienna Insurance Group" AAS
 • Mobilās datu pārraides nodrošināšana pasažieru autobusos

  Iepirkuma identifikācijas Nr.: DAP 2016/15
  Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: līdz 01.12.2016. plkst. 15:00
  Pasūtītāja nosaukums: SIA “Daugavpils autobusu parks”
  Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr.: 41503007196
  Adrese: Kārklu iela 24 Daugavpilī
  Tālrunis: 65429245
  Dokumentācija:

  DAP_WiFi.pdf

  Uzvarētāja nosaukums: Tele 2
 • SIA „Daugavpils autobusu parks” „Sauszemes transportlīdzekļu brīvprātīgās (KASKO) apdrošināšanas pakalpojumu sniegšana”

  Iepirkuma identifikācijas Nr.: DAP 2016/14
  Iepirkuma priekšmeta īss apraksts: KASKO apdrošināšana
  Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: līdz 21.11.2016. plkst. 15:00
  Pasūtītāja nosaukums: SIA “Daugavpils autobusu parks”
  Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr.: 41503007196
  Adrese: Kārklu iela 24 Daugavpilī
  Tālrunis: 65429245
  Dokumentācija:

  KASKO_apdr16-3.pdf

  Uzvarētāja nosaukums: "Baltikums Vienna Insurance Group" AAS
 • Lizinga pakalpojumi

  Iepirkuma identifikācijas Nr.: DAP 2016/13
  Iepirkuma priekšmeta īss apraksts: Operatīvā līzinga pakalpojumi jaunu autobusu (6 gab.) iegādei
  Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: līdz 2016.gada 11.novembrim, plkst. 12:00
  Pasūtītāja nosaukums: SIA „Daugavpils autobusu parks”
  Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr.: 41503007196
  Adrese: Kārklu iela 24 Daugavpilī
  Tālrunis: 65429245
  Dokumentācija:

  Lizings-2016 (01).pdf

  Uzvarētāja nosaukums: SEB banka
 • SIA „Daugavpils autobusu parks” „Sauszemes transportlīdzekļu brīvprātīgās (KASKO) apdrošināšanas pakalpojumu sniegšana”

  Iepirkuma identifikācijas Nr.: DAP 2016/12
  Iepirkuma priekšmeta īss apraksts: KASKO apdrošināšana
  Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: līdz 28.10.2016. plkst. 10:00
  Pasūtītāja nosaukums: SIA “Daugavpils autobusu parks”
  Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr.: 41503007196
  Adrese: Kārklu iela 24 Daugavpilī
  Tālrunis: 65429245
  Fakss: 65429245
  Dokumentācija:

  KASKO_apdr16-2.pdf

  Uzvarētāja nosaukums: "Baltikums Vienna Insurance Group" AAS
 • Metāllūžņu realizācija

  Iepirkuma identifikācijas Nr.: DAP 2016/11
  Iepirkuma priekšmeta īss apraksts: Iepirkt no SIA „Daugavpils autobusu parks” metāllūžņus (nojaukti autobusi, a/m)
  Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: līdz 21.10.2016. plkst. 10:00
  Pasūtītāja nosaukums: SIA „Daugavpils autobusu parks”
  Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr.: 41503007196
  Adrese: Kārklu iela 24, LV-5403 Daugavpilī
  Tālrunis: 65429245
  Fakss: 65429245
  Kontaktpersona: V.Majevskis, tālr. 29907667
  Dokumentācija:

  Metal_real-3.pdf

  Uzvarētāja nosaukums: SIA "DIOFERR"
  Uzvarētāja cena: 75,- €/t
 • Revidenta pakalpojumi-2016

  Iepirkuma identifikācijas Nr.: DAP 2016/10
  Iepirkuma priekšmeta īss apraksts: Revīzijas veikšana un zvērināta revidenta atzinuma sniegšana par SIA „Daugavpils autobusu parks” 2016. gada pārskatu un atzinuma sniegšana par kapitālsabiedrības pamatkapitāla samazināšanas lietderību
  Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: līdz 2016.gada 24.oktobrim, plkst.10:00
  Pasūtītāja nosaukums: SIA „Daugavpils autobusu parks”
  Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr.: 41503007196
  Adrese: Kārklu iela 24, LV-5403 Daugavpilī
  Tālrunis: 65429245
  Fakss: 65429245
  Kontaktpersona: Irina Nikolajenko, talr. Nr.: 65440950
  Dokumentācija:

  Revidenta pakalpojumi-2016.pdf

  Uzvarētāja nosaukums: SIA "DOMA AUDITS"
  Uzvarētāja cena: € 1 400,-
 • Asfalta seguma atjaunošana

  Iepirkuma identifikācijas Nr.: DAP 2016/8
  Iepirkuma priekšmeta īss apraksts: Asfalta seguma atjaunošana Ilūkstes filiālē (Sporta iela 4, Ilūkste)
  Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: līdz 2016. gada 12. septembrim, plkst. 12:00
  Pasūtītāja nosaukums: SIA “Daugavpils autobusu parks”
  Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr.: 41503007196
  Adrese: Kārklu iela 24 Daugavpilī
  Tālrunis: 65429245
  Fakss: 65429245
  Kontaktpersona: Sergejs Mihailovs, Jāzeps Daņiļevičs, t., 65462812, 29900399
  Dokumentācija:

  Asfalta seguma atjaunosana_Ilukste.pdf

  Uzvarētāja nosaukums: DSM Meistari
 • SIA „Daugavpils autobusu parks” „Sauszemes transportlīdzekļu brīvprātīgās (KASKO) apdrošināšanas pakalpojumu sniegšana”

  Iepirkuma identifikācijas Nr.: DAP 2016/9
  Iepirkuma priekšmeta īss apraksts: KASKO apdrošināšana
  Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: līdz 30.08.2016. plkst. 12:00
  Pasūtītāja nosaukums: SIA “Daugavpils autobusu parks”
  Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr.: 41503007196
  Adrese: Kārklu iela 24 Daugavpilī
  Tālrunis: 65429245
  Fakss: 65429245
  Dokumentācija:

  KASKO_apdr16-1.pdf

  Uzvarētāja nosaukums: "Baltikums Vienna Insurance Group" AAS
  Uzvarētāja cena: EUR 1 770,-
 • Par smērvielu piegādi (2016)

  Iepirkuma identifikācijas Nr.: DAP 2016/7
  Iepirkuma priekšmeta īss apraksts: Iepirkuma priekšmets – smērvielas
  Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: Līdz 2016.gada 21.jūlijam plkst.12:00. Pagarināts līdz š.g. 27.jūlijam
  Pasūtītāja nosaukums: SIA "Daugavpils autobusu parks"
  Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr.: 41503007196
  Adrese: Kārklu iela 24, Daugavpilī
  Tālrunis: 65429245
  Fakss: 65429245
  Kontaktpersona: Vjačeslavs Majevskis
  Dokumentācija:

  Smervielu nolikums 2016.pdf
  Jautājumi un atbildes.pdf

  Uzvarētāja nosaukums: SIA Ekvalat, SIA VA Motors, SIA Arčers Auto, SIA Samalin, SIA Latakko
 • Par akumulatoru piegādi (2016)

  Iepirkuma identifikācijas Nr.: DAP 2016/6
  Iepirkuma priekšmeta īss apraksts: Iepirkuma priekšmets – automobiļu akumulatori
  Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: līdz 2016.gada 20.jūlijam plkst.12:00
  Pasūtītāja nosaukums: SIA "Daugavpils autobusu parks"
  Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr.: 41503007196
  Adrese: Kārklu iela 24, Daugavpilī
  Tālrunis: 65429245
  Fakss: 65429245
  Kontaktpersona: Bernardins Užulis
  Dokumentācija:

  dap_AKB-2016.pdf

  Uzvarētāja nosaukums: Latakko serviscentru tīkls
 • Par riepu piegādi (2016)

  Iepirkuma identifikācijas Nr.: DAP 2016/5
  Iepirkuma priekšmeta īss apraksts: Iepirkuma priekšmets - riepas
  Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: līdz 2016.gada 20.jūlijam plkst.12:00
  Pasūtītāja nosaukums: SIA "Daugavpils autobusu parks"
  Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr.: 41503007196
  Adrese: Kārklu iela 24, Daugavpilī
  Tālrunis: 65429245
  Fakss: 65429245
  Kontaktpersona: Bernardins Užulis
  Dokumentācija:

  dap_RIEPAS-2016.pdf

  Uzvarētāja nosaukums: Latakko, Latakko serviscentru tīkls, Juva
 • Jauno autobusu iegāde

  Iepirkuma identifikācijas Nr.: DAP 2016/4
  Iepirkuma priekšmeta īss apraksts: Jauno autobusu iegāde SIA „Daugavpils autobusu parks”
  Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: līdz 2016.gada 18.jūlijam plkst. 15:00
  Pasūtītāja nosaukums: SIA “Daugavpils autobusu parks”
  Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr.: 41503007196
  Adrese: Kārklu iela 24, Daugavpilī
  Tālrunis: 65429245
  Fakss: 65429245
  Kontaktpersona: Vjačeslavs Majevskis
  Dokumentācija:

  Autobusa_piegade-2016_m.pdf

  Uzvarētāja nosaukums: Auto Welle
  Uzvarētāja cena: 257 628,- EUR
 • Veselības apdrošināšanas pakalpojumi SIA „Daugavpils autobusu parks” darbiniekiem (2016)

  Iepirkuma identifikācijas Nr.: DAP-2016/3
  Iepirkuma priekšmeta īss apraksts: Veselības apdrošināšanas pakalpojumi SIA „Daugavpils autobusu parks” darbiniekiem
  Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: līdz 29.06.2016. plkst. 12:00
  Pasūtītāja nosaukums: SIA “Daugavpils autobusu parks”
  Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr.: 41503007196
  Adrese: Kārklu iela 24, Daugavpilī
  Tālrunis: 65429245
  Fakss: 65429245
  Kontaktpersona: Olga Korobkova
  Dokumentācija:

  Veselibas apdr-2016.pdf

  Uzvarētāja nosaukums: AAS Balta
  Uzvarētāja cena: EUR 129,- (pamatprogramma+papildprogrammas)
 • Par tiesībām noslēgt vispārīgo vienošanos par degvielas piegādi (2016)

  Iepirkuma identifikācijas Nr.: DAP 2016/1
  Iepirkuma priekšmeta īss apraksts: Dīzeļdegvielas un benzīna piegāde SIA “Daugavpils autobusu parks” vajadzībām ar piegādātāja transportu, CPV kods 09000000-3, vispārīgās vienošanās darbības laikā.
  Paredzamā līgumcena: 1 800 000,- EUR
  Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: līdz 2016. gada 22. jūlijam, plkst. 10:00
  Pasūtītāja nosaukums: SIA "Daugavpils autobusu parks"
  Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr.: 41503007196
  Adrese: Kārklu iela 24, Daugavpilī
  Tālrunis: 65429245
  Fakss: 65429245
  Kontaktpersona: Olga Korobkova
  Dokumentācija:

  DAP atklatas proceduras NOLIKUMS-2016.pdf

  Uzvarētāja nosaukums: Ingrid A, Latvijas Nacionālā Naftas Kompānija, Euro Energo Company
 • Par SIA “Daugavpils autobusu parks” sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu (2016)

  Iepirkuma identifikācijas Nr.: DAP 2016/2
  Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: līdz 2016.gada 22.februārim plkst.14:00
  Pasūtītāja nosaukums: SIA „Daugavpils autobusu parks”
  Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr.: 41503007196
  Adrese: Kārklu iela 24 Daugavpilī
  Tālrunis: 65429245
  Fakss: 65429245
  Kontaktpersona: Olga Korobkova
  Dokumentācija:

  OCTA-2016_nolikums.pdf

  Uzvarētāja nosaukums: AAS Balta
  Uzvarētāja cena: EUR 4 242,99
 • Metāllūžņu realizācija

  Iepirkuma identifikācijas Nr.: DAP 2015/19
  Iepirkuma priekšmeta īss apraksts: Iegādes priekšmets: iepirkt no SIA „Daugavpils autobusu parks” metāllūžņus (nojaukti autobusi, a/m).
  Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: līdz 2015.gada 14.decembrim, plkst.13:15
  Pasūtītāja nosaukums: SIA „Daugavpils autobusu parks”
  Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr.: 41503007196
  Adrese: Kārklu iela 24 Daugavpilī
  Tālrunis: 65429245
  Kontaktpersona: V.Majevskis, tālr. 29907667
  Dokumentācija:

  Metal_real-2.pdf

 • SIA „Daugavpils autobusu parks” „Sauszemes transportlīdzekļu brīvprātīgās (KASKO) apdrošināšanas pakalpojumu sniegšana”

  Iepirkuma identifikācijas Nr.: DAP 2015/18
  Iepirkuma priekšmeta īss apraksts: KASKO apdrošināšana
  Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 08.12.2015. plkst. 15:00
  Pasūtītāja nosaukums: SIA “Daugavpils autobusu parks”
  Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr.: 41503007196
  Adrese: Kārklu iela 24 Daugavpilī
  Tālrunis: 65429245
  Grozījumi dokumentācijā:

  KASKO_apdr3.pdf

 • SIA „Daugavpils autobusu parks” „Sauszemes transportlīdzekļu brīvprātīgās (KASKO) apdrošināšanas pakalpojumu sniegšana”

  Iepirkuma identifikācijas Nr.: DAP 2015/16
  Iepirkuma priekšmeta īss apraksts: KASKO apdrošināšana
  Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 28.08.2015. plkst. 15:00
  Pasūtītāja nosaukums: SIA “Daugavpils autobusu parks”
  Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr.: 41503007196
  Adrese: Kārklu iela 24 Daugavpilī
  Tālrunis: 65429245
  Dokumentācija:

  KASKO_apdr2.pdf

  Uzvarētāja nosaukums: AAS "Baltikums"
  Uzvarētāja cena: EUR 1920,-
 • Jauno autobusu iegāde

  Iepirkuma identifikācijas Nr.: DAP 2015/17
  Iepirkuma priekšmeta īss apraksts: Jauno autobusu iegāde SIA „Daugavpils autobusu parks” un Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes vajadzībām
  Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: līdz 2015.gada 24.septembrim plkst. 9:00
  Pasūtītāja nosaukums: SIA “Daugavpils autobusu parks”
  Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr.: 41503007196
  Adrese: Kārklu iela 24, Daugavpilī
  Tālrunis: 65429245
  Fakss: 65429245
  Dokumentācija:

  Autobusa_piegade-2015.pdf

  Uzvarētāja nosaukums: SIA "Avar Auto"
  Uzvarētāja cena: EUR 554000,-
 • Metāllūžņu realizācija

  Iepirkuma identifikācijas Nr.: DAP 2015/16
  Iepirkuma priekšmeta īss apraksts: Iegādes priekšmets: iepirkt no SIA „Daugavpils autobusu parks” metāllūžņus (nojaukti autobusi).
  Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: līdz 2015.gada 5.augustam, plkst. 13:15
  Pasūtītāja nosaukums: SIA „Daugavpils autobusu parks”
  Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr.: 41503007196
  Adrese: Kārklu iela 24 Daugavpilī
  Tālrunis: 65429245
  Kontaktpersona: V.Majevskis, tālr. 29907667
  Dokumentācija:

  Metal_real.pdf

  Uzvarētāja nosaukums: SIA Daugmeteks
 • Lizinga pakalpojumi

  Iepirkuma identifikācijas Nr.: 2015/15
  Iepirkuma priekšmeta īss apraksts: Operatīvā līzinga pakalpojumi jaunu autobusu (3 gab.) iegādei
  Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: līdz 2015.gada 5.augustam, plkst. 13:15
  Pasūtītāja nosaukums: SIA „Daugavpils autobusu parks”
  Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr.: 41503007196
  Adrese: Kārklu iela 24 Daugavpilī
  Tālrunis: 65429245
  Dokumentācija:

  Lizings-2015(03).pdf

  Uzvarētāja nosaukums: SEB līzings
 • Lizinga pakalpojumi

  Iepirkuma identifikācijas Nr.: 2015/14
  Iepirkuma priekšmeta īss apraksts: Operatīvā līzinga pakalpojumi jaunu autobusu (3 gab.) iegādei
  Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: līdz 2015.gada 5.augustam, plkst. 13:15
  Pasūtītāja nosaukums: SIA „Daugavpils autobusu parks”
  Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr.: 41503007196
  Adrese: Kārklu iela 24 Daugavpilī
  Tālrunis: 65429245
  Dokumentācija:

  Lizings-2015(02).pdf

  Uzvarētāja nosaukums: SEB līzings
 • SIA “Daugavpils autobusu parks” filiāles “Krāslava” autoostas (Rīgas ielā 55, Krāslava) bruģakmeņa mākslīgā seguma atjaunošanas darbi

  Iepirkuma identifikācijas Nr.: Id. Nr. DAP 2015/13
  Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: līdz 2015.gada 20.jūlijam, plkst. 13:15
  Pasūtītāja nosaukums: SIA “Daugavpils autobusu parks”
  Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr.: 41503007196
  Adrese: Kārklu iela 24 Daugavpilī
  Tālrunis: 65429245
  Kontaktpersona: Vladislavs Lenis, t. 26778987
  Dokumentācija:

  Brugis_Kraslava.pdf

  Uzvarētāja nosaukums: SIA "DSM meistari"
  Uzvarētāja cena: EUR 11 498,03 (bez PVN)
 • Veselības apdrošināšanas pakalpojumi SIA „Daugavpils autobusu parks” darbiniekiem (2015)

  Iepirkuma identifikācijas Nr.: DAP-2015/12
  Iepirkuma priekšmeta īss apraksts: Veselības apdrošināšanas pakalpojumi SIA „Daugavpils autobusu parks” darbiniekiem
  Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: līdz 29.06.2015., plkst. 12:00
  Pasūtītāja nosaukums: SIA “Daugavpils autobusu parks”
  Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr.: 41503007196
  Adrese: Kārklu iela 24, Daugavpilī
  Tālrunis: 65429245
  Fakss: 65429245
  Kontaktpersona: Olga Korobkova
  Dokumentācija:

  Veselibas apdr-2015.pdf

  Uzvarētāja nosaukums: AAS Balta
  Uzvarētāja cena: EUR 95,- (pamatprogramma)
 • Jauna autobusa iegāde SIA “Daugavpils autobusu parks” vajadzībām

  Iepirkuma identifikācijas Nr.: DAP 2015/11
  Iepirkuma priekšmeta īss apraksts: Jauna autobusa iegāde SIA “Daugavpils autobusu parks” vajadzībām
  Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: līdz 2015.gada 29.jūnijam plkst. 9:00
  Pasūtītāja nosaukums: SIA “Daugavpils autobusu parks”
  Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr.: 41503007196
  Adrese: Kārklu iela 24, Daugavpilī
  Tālrunis: 65429245
  Fakss: 65429245
  Dokumentācija:

  Autobusa_piegade-2015_vid.pdf

  Uzvarētāja nosaukums: AS “Balti Bussi Grupp”
 • SIA “Daugavpils autobusu parks” filiāles “Krāslava” autoostas (Rīgas ielā 55, Krāslava) bruģakmeņa mākslīgā seguma atjaunošanas darbi

  Iepirkuma identifikācijas Nr.: Id. Nr. DAP 2015/10
  Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: līdz 2015.gada 15.maijam, plkst. 13:15
  Pasūtītāja nosaukums: SIA “Daugavpils autobusu parks”
  Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr.: 41503007196
  Adrese: Kārklu iela 24 Daugavpilī
  Tālrunis: 65429245
  Kontaktpersona: Vladislavs Lenis, t. 26778987
  Dokumentācija:

  Brugis_Kao.pdf

  Uzvarētāja nosaukums: Iepirkuma procedūra tiek pārtraukta
 • SIA „Daugavpils autobusu parks” „Sauszemes transportlīdzekļu brīvprātīgās (KASKO) apdrošināšanas pakalpojumu sniegšana”

  Iepirkuma identifikācijas Nr.: DAP 2015/09
  Iepirkuma priekšmeta īss apraksts: KASKO apdrošināšana
  Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 15.04.2015. plkst. 15:00
  Iepirkuma izpildes sākuma termiņš: 16.04.2015.
  Pasūtītāja nosaukums: SIA “Daugavpils autobusu parks”
  Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr.: 41503007196
  Adrese: Kārklu iela 24 Daugavpilī
  Tālrunis: 65429245
  Kontaktpersona: Olga Korobkova
  Dokumentācija:

  KASKO_apdr1.pdf

  Grozījumi dokumentācijā:

  KASKO_apdr_precizejums.pdf

  Uzvarētāja nosaukums: AAS "BALTA"
  Uzvarētāja cena: EUR 1949,-
 • Par riepu piegādi (2015)

  Iepirkuma identifikācijas Nr.: DAP 2015/07
  Iepirkuma priekšmeta īss apraksts: Iepirkuma priekšmets - riepas
  Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: līdz 2015.gada 10.aprīlim plkst.12:00
  Pasūtītāja nosaukums: SIA "Daugavpils autobusu parks"
  Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr.: 41503007196
  Adrese: Kārklu iela 24, Daugavpilī
  Tālrunis: 65429245
  Fakss: 65429245
  Kontaktpersona: Bernardins Užulis
  Dokumentācija:

  dap_RIEPAS-2015.pdf

  Grozījumi dokumentācijā:

  dap_RIEPAS-2015_precizejums.pdf

 • Par smērvielu piegādi (2015)

  Iepirkuma identifikācijas Nr.: DAP 2015/05
  Iepirkuma priekšmeta īss apraksts: Iepirkuma priekšmets – smērvielas
  Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 09.04.2015. plkst. 12:00
  Pasūtītāja nosaukums: SIA "Daugavpils autobusu parks"
  Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr.: 41503007196
  Adrese: Kārklu iela 24, Daugavpilī
  Tālrunis: 65429245
  Fakss: 65429245
  Kontaktpersona: V.Majevskis
  Dokumentācija:

  Smervielu nolikums 2015.pdf

 • Par akumulatoru piegādi (2015)

  Iepirkuma identifikācijas Nr.: DAP 2015/08
  Iepirkuma priekšmeta īss apraksts: Iepirkuma priekšmets – automobiļu akumulatori
  Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 08.04.2015. plkst. 13:15
  Pasūtītāja nosaukums: SIA "Daugavpils autobusu parks"
  Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr.: 41503007196
  Adrese: Kārklu iela 24, Daugavpilī
  Tālrunis: 65429245
  Fakss: 65429245
  Kontaktpersona: B.Užulis
  Dokumentācija:

  dap_AKB-2015.pdf

  Uzvarētāja nosaukums: SIA "LATAKKO SERVISCENTRU TĪKLS"
  Uzvarētāja cena: EUR 6906,16
 • Par tiesībām noslēgt vispārīgo vienošanos par degvielas piegādi (2015)

  Iepirkuma identifikācijas Nr.: DAP 2015/06
  Iepirkuma priekšmeta īss apraksts: Dīzeļdegvielas un benzīna piegāde SIA “Daugavpils autobusu parks” vajadzībām ar piegādātāja transportu, CPV kods 09000000-3, vispārīgās vienošanās darbības laikā.
  Paredzamā līgumcena: 1 800 000,- EUR
  Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 05.05.2015.
  Iepirkuma izpildes sākuma termiņš: 01.06.2015.
  Pasūtītāja nosaukums: SIA "Daugavpils autobusu parks"
  Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr.: 41503007196
  Adrese: Kārklu iela 24, Daugavpilī
  Tālrunis: 65429245
  Fakss: 65429245
  Kontaktpersona: Olga Korobkova
  Dokumentācija:

  DAP atklatas proceduras NOLIKUMS-2015.pdf

  Grozījumi dokumentācijā:

  Jautājums_1.pdf

  Atbilde_1.pdf

 • Jauna autobusa iegāde SIA “Daugavpils autobusu parks” vajadzībām

  Iepirkuma identifikācijas Nr.: DAP 2015/04
  Iepirkuma priekšmeta īss apraksts: Jauna autobusa iegāde SIA “Daugavpils autobusu parks” vajadzībām
  Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: līdz 2015.gada 13.aprīlim plkst. 9:00
  Pasūtītāja nosaukums: SIA “Daugavpils autobusu parks”
  Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr.: 41503007196
  Adrese: Kārklu iela 24, Daugavpilī
  Tālrunis: 65429245
  Fakss: 65429245
  Dokumentācija:

  Autobusa_piegade-2015_12m.pdf

  Uzvarētāja nosaukums: SIA "Avar Auto"
  Uzvarētāja cena: EUR 564000,-
 • Lizinga pakalpojumi

  Iepirkuma identifikācijas Nr.: 2015/03
  Iepirkuma priekšmeta īss apraksts: Operatīvā līzinga pakalpojumi jaunu autobusu (3 gab.) iegādei
  Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: līdz 2015.gada 13.februārim, plkst. 09:00
  Pasūtītāja nosaukums: SIA „Daugavpils autobusu parks”
  Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr.: 41503007196
  Adrese: Kārklu iela 24 Daugavpilī
  Tālrunis: 65429245
  Uzvarētāja nosaukums: Iepirkuma procedūra tiek pārtraukta
 • Par SIA “Daugavpils autobusu parks” sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu (2015)

  Iepirkuma identifikācijas Nr.: DAP2015/02
  Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: līdz 2015. gada 9. februārim plkst. 14:00
  Pasūtītāja nosaukums: SIA „Daugavpils autobusu parks”
  Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr.: 41503007196
  Adrese: Kārklu iela 24 Daugavpilī
  Tālrunis: 65429245
  Fakss: 65429245
  Kontaktpersona: Olga Korobkova
  Dokumentācija:

  OCTA-2015_nolikums.pdf

  Uzvarētāja nosaukums: AAS Balta
  Uzvarētāja cena: EUR 4799,31
 • Finanšu līzinga pakalpojumi

  Iepirkuma identifikācijas Nr.: 1-12/01
  Iepirkuma priekšmeta īss apraksts: Finanšu līzinga pakalpojumi jaunu autobusu iegādei
  Paredzamā līgumcena: sk. NOLIKUMĀ
  Pasūtītāja nosaukums: SIA „Daugavpils autobusu parks”
  Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr.: 41503007196
  Adrese: Kārklu iela 24 Daugavpilī
  Tālrunis: 65429245
  Fakss: 65429245
  Dokumentācija:

  Lizings-2015(01).pdf

  Uzvarētāja nosaukums: SEB līzings
 • Jauna autobusa iegāde SIA Daugavpils autobusu parks vajadzībām

  Iepirkuma identifikācijas Nr.: 01-12/33
  Iepirkuma priekšmeta īss apraksts: Jauna autobusa iegāde SIA Daugavpils autobusu parks vajadzībām
  Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 2015.gada 5.janvārī plkst. 9.00
  Pasūtītāja nosaukums: SIA “Daugavpils autobusu parks”
  Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr.: 41503007196
  Adrese: Kārklu iela 24, Daugavpilī
  Tālrunis: 65429245
  Uzvarētāja nosaukums: Iepirkuma procedūra tiek pārtraukta
 • Autobusa noma

  Iepirkuma identifikācijas Nr.: 01-12/32
  Iepirkuma priekšmeta īss apraksts: Autobusa noma SIA Daugavpils autobusu parks vajadzībām
  Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: līdz 2014.gada 29.novembrim plkst. 9:00
  Pasūtītāja nosaukums: SIA Daugavpils autobusu parks
  Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr.: 41503007196
  Adrese: Kārklu iela 24, Daugavpilī
  Tālrunis: 65429245
  Uzvarētāja nosaukums: Iepirkuma procedūra tiek pārtraukta
 • Mobilā kolonnu pacēlāja un atbalsta iegāde

  Iepirkuma identifikācijas Nr.: 01-12/26
  Iepirkuma priekšmeta īss apraksts: Mobilā kolonnu pacēlāja un atbalsta iegāde
  Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: līdz 2014.gada 20.oktobrim, plkst. 15.00
  Iepirkuma izpildes sākuma termiņš: Maksimāli 5 darba dienas no līguma parakstīšanas brīža
  Pasūtītāja nosaukums: SIA „Daugavpils autobusu parks”
  Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr.: 41503007196
  Adrese: Kārklu iela 24, Daugavpilī
  Tālrunis: 65429245
  Fakss: 65429245
  Kontaktpersona: V.Majevskis, tālr. 29907667
  Dokumentācija:

  Pacelajs.pdf

  Uzvarētāja nosaukums: HCT AUTOMOTIVE
 • Fiziskās apsardzes pakalpojumu nodrošināšana Daugavpils autoostā

  Iepirkuma identifikācijas Nr.: 01-12/26
  Iepirkuma priekšmeta īss apraksts: Fiziskās apsardzes pakalpojumu nodrošināšana Daugavpils autoostā
  Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: līdz 2014.gada 13.oktobrim, plkst. 13.00
  Iepirkuma izpildes sākuma termiņš: 2014.gada 15.oktobris
  Pasūtītāja nosaukums: SIA „Daugavpils autobusu parks”
  Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr.: 41503007196
  Adrese: Kārklu iela 24, Daugavpilī
  Tālrunis: 65429245
  Fakss: 65429245
  Kontaktpersona: Ludmila Kuzmina, tālr.65428020
  Dokumentācija:

  Fiziska apsardze.pdf

  Uzvarētāja nosaukums: V.V.K.-D
 • Finanšu līzinga pakalpojumi

  Iepirkuma priekšmeta īss apraksts: Finanšu līzinga pakalpojumi jaunu autobusu iegādei
  Paredzamā līgumcena: sk. NOLIKUMĀ
  Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: pagarināts līdz 2014. gada 2. oktobrim, plkst. 10:00
  Pasūtītāja nosaukums: SIA „Daugavpils autobusu parks”
  Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr.: 41503007196
  Adrese: Kārklu iela 24 Daugavpilī
  Tālrunis: 65429245
  Fakss: 65429245
  Dokumentācija:

  autoLIZINGS_grozījumi.pdf

  Grozījumi dokumentācijā:

  autoLIZINGS_grozījumi.pdf

  Uzvarētāja nosaukums: SEB līzings
 • Jumtu remonts

  Iepirkuma priekšmeta īss apraksts: SIA “Daugavpils autobusu parks” filiāles “Ilūkste” (Sporta ielā 4, Ilūkste) un remontmehāniskās darbnīcas (Kārklu ielā 24, Daugavpils) jumtu remonts
  Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: līdz 2014.gada 22. septembrim, plkst.13:00
  Pasūtītāja nosaukums: SIA “Daugavpils autobusu parks”
  Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr.: 41503007196
  Adrese: Kārklu iela 24, Daugavpilī
  Tālrunis: 65429245
  Fakss: 65429245
  Kontaktpersona: Bernardins Užulis
  Dokumentācija:

  Jumta segums aptauja.pdf

  Grozījumi dokumentācijā:

  Pagarināts līdz 2014.gada 2.oktobrim

  Uzvarētāja nosaukums: -
 • Jauna autobusa iegāde SIA Daugavpils autobusu parks vajadzībām

  Iepirkuma identifikācijas Nr.: 01-12/17
  Iepirkuma priekšmeta īss apraksts: Jauna autobusa iegāde SIA Daugavpils autobusu parks vajadzībām
  Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 2014.gada 17.septembrī plkst. 9:00
  Pasūtītāja nosaukums: SIA “Daugavpils autobusu parks”
  Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr.: 41503007196
  Adrese: Kārklu iela 24, Daugavpilī
  Tālrunis: 65429245
  Fakss: 65429245
  Kontaktpersona: Bernardins Užulis
  Dokumentācija:

  Autobusa_piegade.pdf

  Uzvarētāja nosaukums: AS “Balti Bussi Grupp”
 • Par tiesībām noslēgt vispārīgo vienošanos par degvielas piegādi (2014)

  Iepirkuma identifikācijas Nr.: DAP/2014/1
  Iepirkuma priekšmeta īss apraksts: Dīzeļdegvielas (turpmāk tekstā - DD) un benzīna piegāde SIA “Daugavpils autobusu parks” vajadzībām ar piegādātāja transportu, CPV kods 09100000-3, vispārīgās vienošanās darbības laikā.
  Paredzamā līgumcena: 2 000 000,- EUR
  Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: līdz 2014. gada 30. septembra, plkst. 10:00
  Iepirkuma izpildes sākuma termiņš: 2014. gads
  Pasūtītāja nosaukums: Daugavpils autobusu parks
  Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr.: 41503007196
  Adrese: Kārklu iela 24, Daugavpilī
  Tālrunis: 65429245
  Fakss: 65429245
  Kontaktpersona: Olga Korobkova
  Dokumentācija:

  DAP atklatas proceduras NOLIKUMS-2014.pdf

  Uzvarētāja nosaukums: Iepirkuma procedūra tiek pārtraukta sakarā ar nepieciešamību veikt izmaiņās iepirkuma dokumentos
 • Par akumulatoru piegādi (2014)

  Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: līdz 2014.gada 7.aprīļa, plkst. 12:00
  Uzvarētāja nosaukums: SIA “Latakko serviscentru tīkls”
  Uzvarētāja cena: EUR 2800,-
 • Par riepu piegādi (2014)

  Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: līdz 2014.gada 7.aprīļa, plkst. 12:00
  Uzvarētāja nosaukums: SIA “JUVA”, SIA “Latakko serviscentru tīkls”, SIA “Tehauto Latgale”
  Uzvarētāja cena: EUR 33000,-, EUR 400,-, EUR 1320,16
 • Par smērvielu piegādi (2014)

  Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: līdz 2014.gada 4.aprīļa plkst. 10:00
  Uzvarētāja nosaukums: SIA "Ekvalat"
  Uzvarētāja cena: EUR 26000,-