Autobusu noma

Autobusu noma bērēm

Brauciena ilgums (attālums)

Autobusu noma, EUR/stundā

 Par 1 nomas stundu
        (līdz 15 km)

24,90

  • Cenas norādītas eiro ieskaitot PVN 21 %

Autobusu noma braucieniem pa Latviju*

Saskaņā ar kalkulāciju atkarībā no brauciena ilguma un attāluma.
! Nomas ilgumam, kas ir ilgāks par 12 stundām, tiek piemērots tarifs par diennakti.
* Pārvadājumos LR teritorijas pasūtītājs papildus autobusa nomas maksai sedz: viesnīcu autovadītājiem.

Autobusu noma braucieniem ārpus Latvijas*

Noma

2 autovadītāji

1 autovadītājs**

 Par diennakti pa Baltijas valstīm

300,00

250,00

 Par diennakti pa Eiropas valstīm
 (atkarībā no komandējuma naudas apmēra)

320,00 - 360,00

260,00 - 300,00

** Ja netiek pārkāpti darba un atpūtas režīmi (Regula EK Nr. 561/2006 u.c. normatīvi dokumenti)

  • Cenas norādītas eiro ieskaitot PVN 0 %
  • Cenā ir iekļauta autobusa apdrošināšana, autovadītāju(-a) darba alga un komandējuma nauda

* Pārvadājumos ārpus LR teritorijas pasūtītājs papildus autobusa nomas maksai sedz:
1. degvielas izdevumus;
2. citu valstu nodokļus – ceļu nodokļus un nodevas, ekoloģijas nodokļus, maksas ceļus, maksas stāvlaukumus u.c. papildus maksājumus;
3. viesnīcu autovadītājiem.

Papildus informācija pa tālruni 65440947.
___________________________________________