Paziņojums par sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Daugavpils autobusu parks” dalībnieku sapulces sasaukšanu

     SIA “Daugavpils autobusu parks” (vienotais reģ. Nr. 41503007196, juridiskā adrese: Kārklu iela 24, Daugavpilī, LV-5403) valde sasauc un paziņo, ka SIA “Daugavpils autobusu parks” dalībnieku sapulce notiks 2019. gada 5. februārī Daugavpilī, Kr.Valdemāra ielā 1, Daugavpils pilsētas domē.
     Dalībnieku sapulces sākums plkst. 9:00.
     Darba kārtība:
     1. Dalībnieku sapulces sekretāra (protokolētāja) iecelšana.
     2. Kapitālsabiedrības budžeta plāna un rīcības plāna 2019. gadam apstiprināšana.
     3. Kapitālsabiedrības darbinieku atlīdzības noteikšanas nosacījumu saskaņošana pabalstu un kompensāciju izmaksai, izdevumu segšanai, mēnešalgu (darba algu) maksimāliem apmēriem, kā arī citi ierobežojošie nosacījumi.